Terug

Beleidsnotitie GGZ WNB

Beleid

Deze beleidsnotitie is opgesteld door GGZ WNB en hebben zij beschikbaar gesteld voor het forensische veld. Gebruik deze notitie als inspiratie en eventueel richtlijn bij het opstellen van beleid in de organisatie rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid. Om het voor de lezer wat makkelijker en overzichterlijker te maken is er tevens een factsheet opgesteld waarin de beleidsnotitie kort en visueel is weergegeven.  

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Iris Zambeek, coordinator project Ervaringsdeskundigheid FZ van het EFP om in contact gekomen met GGZ WNB.

Beleidsnotitie GGZ WNB