Terug

Oriëntatietraining GGZ WNB ervaringsdeskundigheid voor cliënten

Producten

GGZ WNB heeft een training ontwikkeld speciaal voor cliënten om zich te oriënteren of ervaringsdeskundigheid iets is wat bij haar of hem past. De training is een goede voorbereiding op het volgen van de basistraining of biedt de client de mogelijkheid in een aanmeldingsportfolio voor een opleiding tot ervaringsdeskundige te laten zien dat zij/hij zich georiënteerd heeft op ervaringsdeskundigheid.

Oriëntatietraining Ervaringsdeskundigheid

Middelen aandragen