Terug

Visiedocument Ervaringsdeskundigheid FVK Piet Roordakliniek

BeleidImplementatie

Dit visiedocument is opgesteld door FVK Piet Roordakliniek en hebben zij beschikbaar gesteld voor het forensische veld. Gebruik deze notitie als inspiratie en eventueel richtlijn bij het vormen van een visie over ervaringsdeskundigheid. 

Visiedocument

Middelen aandragen