Over ons

Het project Ervaringsdeskundigheid FZ draait vanuit het EFP (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie). Het EFP ondersteunt organisaties die forensische zorg hebben ingekocht bij ForZo/JJI op projectmatige basis bij het ontwikkelen van kwaliteit van zorg. Binnen het project Ervaringsdeskundigheid FZ bevinden we ons op vier sporen om ervaringsdeskundigheid in de forensische sector door te ontwikkelen.

Allereerst bieden we een platform waar ervaringsdeskundigen werkzaam in de forensische sector met elkaar in contact kunnen komen middels een platform. Binnen dit platform wordt contact gelegd, sparren ervaringsdeskundigen over knelpunten en vraagstukken en worden er succesverhalen gedeeld. Vier tot zes keer per jaar kunnen de ervaringsdeskundigen deelnemen aan intervisie en beleids- en onderzoeksbijeenkomsten.

Ten tweede biedt het project deskundigheidsbevordering door het laagdrempelig ontwikkelen en opleveren van producten en het organiseren van landelijke dagen en symposia.

Ten derde biedt het project procesbegeleiding aan organisaties bij implementatievraagstukken. Denk hierbij aan het vormen van visie, het creeren van draagvlak, het uitvoeren van een nulmeting, het gebruiken van de juiste producten en het opstellen van een plan van aanpak. Op het gebied van inhoud en praktijk wordt de hulpvrager daarna doorverwezen naar organisaties die ervaringsdeskundigheid succesvol hebben geimplementeerd. 

Ten slotte wordt er een continue lobby gevoerd om ervaringsdeskundigheid bij de juiste partijen op de agenda te krijgen en te houden, worden de krachten gebundeld en opgehaalde knelpunten uit het veld belegt bij de juiste gremia en beslisorganen.

Middelen aandragen